Giới thiệu VietCT

Công ty Cổ phần Công trình Viettronics (VietCT) là doanh nghiệp đa sở hữu, đa lĩnh vực, định hướng tập trung và dẫn đầu về cung cấp và tư vấn nhóm giải pháp Hệ thống Quản lý tòa nhà, Điều hòa không khí, Trung tâm dữ liệu, được hình thành dựa trên sự tổ chức lại Công ty TNHH Một thành viên Công trình Viettronics.

Tin tức hoạt động

Hình ảnh Công ty