Thông báo nội bộ >> THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2012

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Viettronics trân trọng kính mời các cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 04 năm 2012

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội cổ đông năm 2012

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012;

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Công ty Kiểm toán;

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự được có thể ủy quyền cho người đại diện. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu đã được gửi cho cổ đông.

3. Nội dung Đại hội

3.1. Thảo luận và thông qua các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012; và Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2011;

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 (đã kiểm toán);

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Giám đốc năm 2011;

- Báo cáo phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2011;

3.2. Miễn nhiễm thành viên Hội đồng Quản trị; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) đến:

Văn phòng Công ty Cổ phần Công trình Viettronics

Điện thoại:     043.775.4270 / Fax: 043.775.4427

Thời gian:      Trước 16h00 ngày 02/04/2012

5. Tài liệu

Quý cổ đông có thể tải tài liệu kèm theo thông báo này theo liên kết dưới đây:

1/ Thông báo mời họp

2/ Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ 2012

3/ Mẫu giấy ủy quyền (cá nhân)

4/ Mẫu giấy ủy quyền (tổ chức)

Trân trọng thông báo và kính mời!

Hình ảnh Công ty

Liên hệ VietCT

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTRONICS

Trụ Sở: Tầng 5 Tòa Nhà HH3, KĐT Mỹ Đình ,Xã Mễ Trì,Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3775 4270

Fax: (84-4) 3775 4427

Email: info@vietct.com.vn

Thông tin tuyển dụng

 

Công ty Cổ phần Công trình Viettronics tuyển dụng 01 nhân viên Cơ điện lạnh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Xây dựng.

WEBMAIL

 

Username Password  

TỶ GIÁ VÀ GIÁ VÀNG

 

Giá vàng 9999 (Đơn vị tính: VND)

Loại Mua Bán
SBJ

SJC

Tỷ giá (Đơn vị tính: VND)

Liên kết website

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP